"Арт-календарь 2015". Едва не провалившаяся дипломная работа. 21.by

"Арт-календарь 2015". Едва не провалившаяся дипломная работа

01.03.2015 20:02 — Новости Культуры | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

1 марта празднует день рождения художник-постановщик, художник по костюмам и автор сценографии Белорусского академического музыкального театра, Большого театра оперы и балета, театра Янки Купалы и других театров Любовь Сидельникова. "Арт-календарь 2015" рассказывает о едва не провалившейся дипломной работе известного ныне художника-постановщика.


Фото: из архива Любови Сидельниковой

Именитый сейчас профессионал в 1993-1994 годы сдавала дипломную работу, которую чуть не провалила. Работа художника-постановщика включает в себя макет сцены, эскизы декораций и костюмов. Любовь Сидельникова взяла для дипломной постановку "Хованщина".

"В то время был очередной этап белорусизации, а в спектакле кресты и купола… В общем, я не попала в волну, и работу отклонили", – вспоминает художник-постановщик и говорит, что в тот момент даже шел вопрос о ее исключении.

В итоге Любовь Сидельникова решила выставить в качестве дипломной работы свои рисунки к белорусскому спектаклю "Манька", который тогда ставила в Купаловском. "Я не спала две недели и запомнила этот момент навсегда. Было весело, но тяжело", – теперь уже со смехом вспоминает художница.

В итоге работу выпускницы поддержал художник Александр Кищенко, и ей поставили пять.

Спустя годы Любовь Сидельникова работала над спектаклями "Тщетная предосторожность" (2003) в Большом театре оперы и балета и "Волшебная лампа Аладдина", "Волшебные часы, или Кто спасет Новый год", "Паяцы" в Белорусском академическом музыкальном театре в 2011-2012 годы.


Фото: www.musicaltheatre.by
1 сакавіка святкуе дзень народзінаў мастак-пастаноўшчык, мастак па касцюмах і аўтар сцэнаграфіі Беларускага акадэмічнага музычнага тэатра, Вялікага тэатра оперы і балета, тэатра Янкі Купалы і іншых тэатраў Любоў Сідзельнікава.

Вядомы зараз префесіянал у 1993-1994 годы пісала дыпломную працу, якую ледзь не праваліла. Праца мастака-пастаноўшчыка складаецца з макета сцэны, эксізаў дэкарацый і касцюмаў. Любоў Сідзельнікава ўзяла для распрацоўкі пастаноўку "Хаваншчына". "У той час быў чарговы этап беларусізацыі, а ў спектакле крыжы, купалы... Карацей, я не патрапіла ў хвалю, і працу адхілілі", – узгадвае мастак-пастаноўчшык і гаворыць, што ў той момант нават шла размова пра яе выключэнне.

У выніку Любоў Сідзельнікава вырашыла выставіць у якасці дыпломнай свае малюнкі да беларускага спектакля "Манька", які тады ставіла для Купалаўскага. "Я не спала два тыдні і запомніла гэты момант назаўсёды. Было весела, але цяжка", – зараз ужо са смехам узгадвае мастачка.

Урэшце працу выпускніцы падтрымаў мастак Аляксандр Кішчанка, і ёй паставілі пяць.

Праз гады Любоў Сідзельнікава працавала над спектаклямі "Марная абачлівасць" (2003) у Вялікім тэатры оперы і балета і "Чароўная лямпа Аладзіна", "Чароўны гадзіннік, альбо Хто выратуе Новы год", "Паяцы" ў Беларускім акадэмічным музычным тэатры ў 2011-2012 гады.


Lubov Sidelnikova, art director, costume designer and author of scenography at the Belarusian Academic Musical Theatre, National Academic Bolshoi Opera and Ballet Theatre, Janka Kupala Theatre and other theaters of Belarus, celebrates her birthday on 1 March.

Now a well-known professional, in 1993-1994 Lubov was preparing her thesis and nearly failed it. The thesis involved designing the scene layout, the drafts of the set and costumes for a theatrical performance. Lubov Sidelnikova chose to prepare designs for the play "Khovanshchina". “At that time the official policy promoted Belarusization, while my graduate project showed crosses and Kupala. It appears I picked the “wrong” play, and my work was rejected", - says the art director and adds that the University even considered her expulsion.

Eventually, Lubov Sidelnikova decided to present her drawings for the Belarusian play "Man’ka", which she was putting up in Kupala Theatre, as the thesis. "I did not sleep properly for two weeks and will remember that moment forever. It was fun, but hard", - recalls the artist, laughing.

Lubov’s graduate project got support from the artist Alexandr Kishchenko, and she was given the highest mark.

Years later, Lubov Sidelnikova worked in the productions of "La fille mal gardée" (2003) at the National Academic Opera and Ballet Theatre; "Aladdin's Magic Lamp", "Magic Moments, or Who saves the New Year", "Pagliacci" at the Belarusian Academic Musical Theater (2011-2012).
 
 
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любовь Сидельникова взяла для работы постановку "Хованщина" и не попала в волну
 
 
 

РЕКЛАМА

Архив (Новости Культуры)

РЕКЛАМА

© 2021 21.by